Pôžičky pre zamestnaných

Nominálna výška od 300 do 3 000,- Eur
Splatnosť 18 - 42 alebo 48 mesiacov
Forma splácania možnosť predčasného splatenia, možnosť súbežného úveru
Vyplatenie na účet klienta
Poplatok                      bez poplatku
- po skúšobnej dobe
- aj na dobu určitú
K posúdeniu potrebujeme

kópia pracovnej zmluvy

tri posledné výplatné pásky

posledný výpis z účtu

Požička pre živnostníkov a firmy
Nominálna výška do 6 000,- Eur
Splatnosť 42 mesiacov maximálne
Forma splácania možnosť predčasného splatenia, možnosť súbežného úveru
Vhodné pre začínajúcich živnostníkov (musí podnikať 6 mesiacov), aj pre opatrovateľky v zahraničí, slobodné povolania bez ŽL, obchodní zástupcovia
Poplatok                      bez poplatku

- posudzujeme hrubé ročné príjmy (nie zisk, základ dane) 

- odmena 5% po riadnom splatení až 300 Eur

- úrok ako daňový výdavok - znižuje základ dane do nákladov

- posúdenie treba predložiť posledné daňové priznanie

K posúdeniu potrebujeme

kópia pracovnej zmluvy

tri posledné výplatné pásky

posledný výpis z účtu

Pôžičky pre dôchodcov

Nominálna výška od 300 do 2 500,- Eur
Splatnosť 18, 24, 30, 36, 42 alebo 48 mesiacov
Forma splácania mesačne trvalým príkazom
Vyplatenie na účet klienta
Poplatok                   bez poplatku

Jednoduchý úver

Podmienky:        

dĺžka podnikania min. 6 mesiacov

Splatnosť úveru

1 rok

Potrebné doklady

2 doklady totožnosti (OP, pas, alebo

vodičský preukaz)

Akceptujeme dlh

na Sociálnej poisťovni do 600 €

Ručenie

bankozmenka

Profi úver od 1000€ do 5000€

Splatnosť

24,30,36,42 a 48 mesiacov

Ručenie

do 5000 € - bankozmenka

Podmienka 10 000 € - príjmy zo živnosti za minulý rok

od 6000 € - bonitná zábezpeka

Akceptujeme dlh

na Sociálnej poisťovni do 600 €

Výhody

možnosť bezplatného odloženia splátok

Prekleňovací úver od 1000€ do 5000€

Podmienka   

podnikanie trvá min. 18 mesiacov

hrubý ročný príjem min. 10.000 €

Splatnosť

3,6,9,12 a 18 mesiacov

Ručenie

do 5.000 € - bankozmenka

od 5.001 - 6.000 € - bonitný ručiteľ

od 6001 € - bonitná zábezpeka

Výhody

podnikateľský subjekt nemusí vykazovať zisk

možnosť bezplatného odloženia prvých 2 splátok

akceptujeme dlh na Sociálnej poisťovni do 600€

Potrebné doklady ku všetkým pôžičkám

Kópia občianskeho preukazu
Posledný výpis z účtu 
Originál potvrdenia o výške pracovného príjmu

Prípadne ak ste dôchodca treba priložiť ďalšie náležitosti:


Výmer o dôchodku
Výpis z účtu
Potvrdenie z pošty

Kancelária Trnava

Jaroslava Nitranová, Hlavná 24 (Pešia zóna), 917 01 Trnava
Naplánujte si k nám cestu: Naplánovať